Weekmeel 73

Intro

[[ Vooral de paragraaf over het ledenbestand is zeer belangrijk. ]]

Beste Winees,

We zitten momenteel in een zeer vreemde tijd. Door corona kunnen er heel wat activiteiten niet doorgaan, we kunnen elkaar niet meer fysiek ontmoeten, er is amper nog ontspanning en ga zo maar door. Toch wil ik jullie nog even wat sterkte wensen de komende maanden. De blok is elk jaar een lastige periode en dit jaar zal dat zeker niet anders zijn. Maar samen zullen we ons hierdoor slaan en hopelijk kunnen we dan snel terug eens iets drinken op een clubavond of een liedje zingen op een cantus.

Ondertussen zitten we bij WiNA natuurlijk niet stil. Op dinsdag 1 december heeft het praesidium van WiNA een transitie naar vzw unaniem goedgekeurd. Gedurende de maand december zal het hoogpraesidium dan ook de procedure in gang zetten om hopelijk vanaf januari 2021 te kunnen verdergaan als vzw. We vinden het belangrijk om onze leden hierover goed te informeren en daarom sturen we dus nu deze mail rond.

VZW vs. FV

Je zou je kunnen afvragen waarom WiNA nu plots een vzw wordt. Dit is echter een idee dat al langer interesse wekt, maar tot voor kort te moeilijk was om in de praktijk uit te voeren. We hebben de afgelopen jaren een aantal zaken grondig op orde gezet, wat ons nu toelaat een vzw op te richten. Het belangrijkste verschil tussen een vzw en een fv, is dat we nu een juridisch kader krijgen waarbinnen we kunnen werken. Dit komt met tal van voordelen (financieel en structureel) en zal ervoor zorgen dat we de komende jaren meer garantie hebben op een goede werking van de vereniging.

Statuten en intern huisreglement

Om een vzw te kunnen oprichten heb je natuurlijk enkele officiële documenten nodig, waaronder de juridisch geldende statuten. Dit vormt een bestuurskader voor de vereniging. De laatste twee jaar werd er al uitvoerig nagedacht en gesleuteld aan onze statuten en we kunnen nu toch met enige trots zeggen dat deze opdracht voltooid is. We hebben heel wat gediscussieerd, wat expertise verzameld buiten onze vereniging en uiteindelijk zijn we er geraakt. Naast de juridische statuten werd er ook een intern huisreglement opgesteld die wat meer specifieert hoe de werking binnen WiNA verloopt. Je kan beide documenten terugvinden op onze website: wina-gent.be/vzw/statuten.

Ledenbestand

Het ledenbestand wordt bij een vzw net iets belangrijkers. Op de eerste bestuursvergadering zal dit ledenbestand aangemaakt worden met de huidige ledenlijst. Dat wil zeggen dat iedereen die nu lid is, automatisch lid wordt van WiNA Gent vzw (zonder bijkomende kosten). Indien je liever geen lid wenst te worden van de vzw, dan kan je steeds een mailtje sturen naar praeses@wina-gent.be. Het is echter belangrijk dat we van iedereen weten welke opleiding ze studeren. Kijk zeker even op uw account op onze website of dit nog steeds klopt. Indien je geen WiNA-opleiding volgt, vragen we je om dit te specifiëren. Je kan dit makkelijk doen via volgende link: users.wina-gent.be/user/edit.

Meer informatie, verdere vragen en/of opmerkingen

Het kan natuurlijk zijn dat je nog vragen hebt, of misschien zelfs een paar opmerkingen. Aarzel niet en stuur die zeker maar door naar praeses@wina-gent.be en ik zal mijn best doen om die allemaal zo snel mogelijk te bekijken en te beantwoorden. We hebben ook heel wat informatie over de vzw verzameld op onze website (wordt binnenkort ook nog verder uitgebreid): wina-gent.be/vzw.

Outro

Ut vivat, crescat et floreat!

Met vriendelijke groet,

Robin Vande Vyver
WiNA Praeses 20-21