Ereleden

Alle natuurlijke personen die een voldoende nauwe band hebben met één van de WiNA-opleidingen zoals daar zijn, doch niet beperkt tot professoren, assistenten, oud-studenten, kunnen erelid worden van WiNA. Eventueel kunnen ook anderen erelid worden van WiNA, indien de Algemene Vergadering hier zo over beslist. Studenten kunnen geen erelid worden, met uitzondering van vroegere voorzitters van WiNA, studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen aan Europese instellingen voor hoger onderwijs, en doctoraatstudenten, of studenten al in het bezit van een master. Erelid is elke persoon die voldoet aan deze bepalingen en zijn/haar jaarlijkse erelidgeld heeft betaald.

Elke Voorzitter van WiNA wordt na voltooiing van zijn of haar bestuursjaar levenslang erelid met hoogste rang zonder erelidgeld te hoeven betalen.

Indien je interesse hebt om erelid te worden bij WiNA, neem dan contact op met de vice via vice@wina-gent.be.

Steunend

€ 15
 • Ereledenactiviteit*

Zilver

€ 40
 • Ereledenactiviteit

 • Galabal

Goud

€ 75
 • Ereledenactiviteit

 • Galabal

 • 4 gratis activiteiten**

Platina

€ 120
 • Ereledenactiviteit

 • Galabal

 • gratis activiteiten**

* eventueel met een extra bijdrage, wordt vastgelegd door het bestuur
** elke activiteit onder een bepaald bedrag, vastgelegd door het bestuur

Onze ereleden

Platina

 • Matthias Coppens
 • David Vandorpe
 • Dries Drofmans
 • Jitse Willaert
 • Kobe Bleuzé
 • Manon Everaert
 • Mathieu Coussens
 • Nathan Steyaert
 • Niels De Graef
 • Robin Vandaele
 • Robin Vande Vyver
 • Sibe Bleuzé
 • Wouter De Koninck

Goud

 • Maarten Van Hoecke

Zilver

 • Jeffrey De Rycke
 • Jules Van Damme
 • Martijn Govers
 • Maxime Deforche
 • Niels Van den Bossche
 • Serafina Van Geertruyen

Steunend

 • Dirk Poelman
 • Florence Delporte
 • Jolien Dendooven
 • Mathijs van Noort
 • Sven Breunig
 • Tippi Verhelle
 • Vincent Verstraeten
 • Wout Dewettinck