Algemeen

Sinds 1 januari 2021 gaat de werking van WiNA verder onder de vzw 'WiNA Gent'.

Ondernemingsnummer: 0760.344.693

WiNA Gent vzw in het KBO

Statuten en intern huisreglement

Voor de oprichting van een vzw is het ook noodzakelijk juridische statuten te hebben. Deze volgen een bepaald formaat. Daarnaast hebben we voor de interne werking binnen WiNA ook een intern huisreglement opgesteld.

Lees hier de volledige statuten en het intern huisreglement na.

Lidmaatschap

Elke student die in één van de WiNA-opleidingen studeert, kan sowieso lid worden van WiNA Gent vzw. Studenten die in een andere opleiding studeren, kunnen ook toetreden tot de vereniging, mits goedkeuring van het bestuur. Deze goedkeuring is in de meeste gevallen slechts een formaliteit, maar toch een juridische verplichting.

Volgende opleidingen worden beschouwd als zijnde WiNA-richting (deze lijst is niet exhaustief):

 • Bachelor of Science in de Wiskunde
 • Bachelor of Science in de Informatica
 • Bachelor of Science in de Fysica en de Sterrenkunde
 • Master of Science in de Wiskunde
 • Master of Science in de Informatica
 • Master of Science in de Fysica en de Sterrenkunde
 • Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie - afstudeerrichting Wiskunde
 • Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie - afstudeerrichting Informatica
 • Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie - afstudeerrichting Fysica en Sterrenkunde
 • Master of Science in Space Studies
 • Master of Science in Statistical Data Analysis

Klik hier om uw opleiding aan te passen. Het is belangrijk dat deze steeds correct is ingevuld.

WiNA-fonds

Eén van de voordelen van een vzw is dat men toegang krijgt tot het openen van fondsen. WiNA zal daarom ook eenmaal de oprichting achter de rug is, een WiNA-fonds opstarten. De bedoeling van dit fonds is om een financiële buffer aan te leggen.

Het fonds kan in twee situaties aangeroepen worden: als lustrumfonds of als noodfonds. Voor meer informatie verwijzen we naar de statuten. De concrete invulling zal verder uitgewerkt worden na de oprichting van de vzw in samenwerking met de bank.