Algemene info

Info

WiNA is de faculteitskring van en voor de studenten wiskunde, informatica, fysica en sterrenkunde aan de Universiteit Gent. Wij organiseren de cursusverkoop, fuiven, clubavonden, een galabal, sportactiviteiten, cultuuractiviteiten, studentikoze activiteiten zoals een doop en ontgroening, verdelen een clubblad en ga zo maar door. WiNA is politiek en religieus onafhankelijk en zal daaromtrent nooit standpunten innemen. Iedereen is welkom in WiNA.

WiNA is nog een traditionele studentenvereniging. Wij organiseren een doop en een ontgroening. De eerstejaars worden schachten genoemd en de gedoopten en ontgroenden zijn commilitones. Dat wil niet zeggen dat wij iedereen verplichten mee te doen met die tradities. WiNA is er voor blokbeesten en feestvarkens, sportfanaten en cultuurpausen.

Eigenlijk bestaat WiNA nog niet zo lang. In 1993 werd de Wiskundige en Natuurkundige Kring, oftewel WNK, omgedoopt tot WiNA omdat de informatici de gelederen vervoegden. WNK werd in 1936 opgericht door Michiel Van Eyck.

Sinds 2021 gaat WiNA verder als een vzw onder de naam WiNA Gent. Voor meer informatie omtrent de vzw, alsook de statuten, verwijzen we jullie door naar de vzw pagina.

Indien je bepaalde informatie niet vindt op deze site, mail dan naar info@wina-gent.be en wij zullen je van antwoord dienen.

Kringlied

Strofe 1
Wij zijn van WiNA en wij komen van verre
Want wij zijn de leutigste kring van de Sterre
Wij bewandelen de wegen
Die vertrekken aan S9
Als het gaat over priemgetallen
De versnelling waarmee objecten vallen
Als het gaat om een Turingtest
Oost, west, WiNA best

Refrein
Zwart en geel doorheen de stad
Altijd met een goed humeur
's Middags nuchter, 's avonds zat
Geeft de Gentse straten kleur

Strofe 2
Wanneer al de anderen hun ogen sluiten
Zet WiNA nog steeds de bloemetjes buiten
Brouwer met uw lekker bier
Breng nog eens gauw een vatje hier
Al snel klinkt dan door de Gentse stede
Al onze zorgen liggen in 't verleden
Want van de student die de wetenschap bemint
Blijft WiNA eeuwig een vriend

Tekst: Sam Adriaensen

Partituur


Contact

Adres

WiNA Gent vzw

Universiteit Gent

Faculteit Wetenschappen

Krijgslaan 281

9000 Gent, België

Bank

KBC

BIC: KREDBEBB

IBAN: BE52 7330 1008 5909

Vragen

Algemeen: info@wina-gent.be

Sponsoring: prextern@wina-gent.be

Cursusdienst: cursus@wina-gent.be

Website: it@wina-gent.be