Weekmeel 42

Intro

De laatste weekmeel van het academiejaar is een feit. We zijn ondertussen week 12 en het semester loopt op zijn einde. Maar er zijn nog twee activiteiten waar ik jullie vanop de hoogte wil brengen.

[Verkiezingen Praesidium 2019-2020]

Met volle trots kondigen wij het praesidium 2019-2020 aan!

Praeses: Manon Everaert
Vice-praeses: Robin Vande Vyver
Quaestor: Niels Van den Bossche
IT: Mathieu Coussens
PR Extern: Kobe Bleuzé
PR Intern: Kelly Halbach
Sport: Quentin Bouchez & Maxime Segers
Feest: Basile Van Weyenberg & Wout Dewettinck
Cursus: Friedrich Vandenberghe & Sibe Bleuzé
Cultuur: Sander Verdonck
Schachtentemmer: Tippi Verhelle

Wij zoeken enkel nog een scriptor en een derde cursus om dit geweldig praesidium aan te vullen. Interesse? Stuur je motivatiebrief door naar praeses@wina-gent.be ten laatste de dag voor de zwanenzang (27/6).

[Dinsdag 14/05] Clubavond

De laatste 'officiële' clubavond van het academiejaar. Kom dinsdag avond gerust naar de CB om gezellig met z'n allen een pintje te drinken. En misschien heeft het pas verkozen praesidium wel nog een verrassing voor jullie.

[Vrijdag 28/06] Zwanenzangcantus

De laatste cantus van het academiejaar: de zwanenzangcantus. Een cantus waarop vanalles nog gaat gebeuren. Zo zal het nieuw praesidium officieel in functie treden, een nieuwe cantor zal verkozen worden en uiteraard nemen we, met de nodige emoties, afscheid van onze laatstejaars, de zwanen. Voor meer informatie verwijs ik jullie graag door naar het facebookevenement.

Outro

Niet te heel druk, dus zeker afkomen!

Kuskus, jullie PR-Intern