Bestuurskiesvergadering op 11 maart
28 februari 2024 14:27

Beste Winezen

Op maandag 11 maart vindt onze bestuurskiesvergadering plaats.
De functies binnen ons bestuur bestaan uit Praeses, Vice-Praeses en Quaestor.

Wie zich kandidaat wil stellen kan tot en met 11 maart, 17u30 een motivatiebrief inzenden naar verkiezingen@wina-gent.be waarin je aan alle leden je kandidatuur voor jouw functie motiveert. Daarnaast verwachten wij ook een inschrijvingsbewijs van jouw onderwijsinstelling voor het huidige academiejaar (2023-2024).

Volgens onze statuten moet je ook aan een paar voorwaarden voldoen om te kunnen opkomen als bestuur, namelijk: * de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben; * rechtmatig ingeschreven zijn in een WiNA-opleiding of reeds een bachelor in een WiNA-opleiding behaald hebben; * in het mandaatjaar (2024-2025) rechtmatig ingeschreven zijn aan een UGent-opleiding * toegetreden lid zijn; * minstens zes opeenvolgende maanden, waarvan minstens veertien lesweken werkelijk lid van de vereniging geweest zijn; * gedoopt en ontgroend zijn bij de vereniging.

Op 11 maart om 17u30 vindt dan de kiesvergadering plaats waar je officieel je kandidatuur indient.
Kandidaten die niet aanwezig kunnen zijn op de bestuurskiesvergadering, worden gevraagd om dit tijdig en met geldige reden te melden aan de kiescommissie via (verkiezingen@wina-gent.be).
Voor verdere vragen kan je altijd terecht bij de leden van de kiescommissie of kan je een mailtje sturen naar verkiezingen@wina-gent.be!

Groetjes,
De kiescommissie🖤💛