Bestuursverkiezingen

vergadering

08 Mrt 2023
08:30 - 20:00

Activiteit afgelopen

Online

Ook al is het semester nog niet zo lang bezig, toch zijn we al volop bezig met de toekomst van WiNA. Daarbij hoort natuurlijk ook het samenstellen van een nieuw bestuur.
Dit bestuur wordt door jullie verkozen op de verkiezingen, die online zullen doorgaan op woensdag 8 maart van 8u30 tot 20u00. Alle stemgerechtigden zullen een e-mail ontvangen met de nodige informatie over de stemprocedure.
Kandidaturen zijn te vinden achter de bestuurskiesvergadering op de home.

De telling van de stemmen zal online op de WiNA discord gebeuren op woensdag 8 maart om 20u30.
De officiële bekendmaking van de verkiezingen zullen volgen op ons Galabal van 10 maart.