Ontgroening & Ontgroeningscantus

Op 25 april gaat de laatste beproeving van start om na te gaan of onze stomme schachtjes waardig genoeg zijn om hun lintje van schouder te mogen wisselen en zich te mogen vervoegen in ons midden. Maar niet getreurd beste commilitones, we zullen ze nog eens hard laten afzien en stoppen niet tot bloed, zweet en tranen verkregen worden, vooraleer we van hun minder stomme commilitones maken.
De schachten worden om 18u00 VERKLEED aan de CB verwacht voor het buitengedeelte.
De comilitones worden om 20u30 verwacht voor het begin van de cantus in de grote zaal van de CB.

Schachten mogen ook al een kiel meenemen voor wanneer de ontgroening afgelopen is, want diegenen die ontgroend worden mogen tijdens het laatste deel van de cantus meecantussen.