Lustrum Quiz

Quizen tijdens het lustrum, spaghetti werd er ook gegeten.