Bierkoning en bitterballenavond

Een barmhartige avond waarbij de hongerigen gespijsd en de dorstigen gelaafd werden.