Bitterballenavond

De hongerigen werden gespijsd, en de dorstigen gelaafd.