Cantus der Wetenschappen
12 april 2022 18:42

Let op! Om alle vijf wetenschapskringen de kans te geven hun eigen deel te leiden, starten we uitzonderlijk een half uur vroeger, dat wil zeggen Io Vivat om 20u in plaats van 20u30.


Activiteit: Cantus der wetenschappen