WiNA COVID-19 Contact Tracing

Privacy Policy

Deze privacyverklaring verduidelijkt de registratie en verwerking van persoonsgegevens met het oog op interne contact tracing binnen WiNA in de ruimere context van de maatregelen in de bestrijding van de COVID-19-pandemie. Deze privacyverklaring werd opgesteld in samenwerking met de UGent.

De volgende zaken komen aan bod in deze privacyverklaring:


Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 01/12/2020

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en hoe kan u ons contacteren?

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Hoelang worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Welke rechten heeft u in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wijzigingen aan de privacyverklaring.