Corona

Algemene informatie betreffende de coronamaatregelen binnen WiNA.

Deze pagina wordt steeds up-to-date gehouden. Je kan er de huidige coronamaatregelen binnen WiNA raadplegen. De laatste versie van het Corona-plan kan je steeds hier downloaden als PDF. Oudere versies kan je hier steeds terugvinden.

Maatregelen

De belangrijkste maatregelen zullen hier steeds gebundeld worden. Voor het volledige overzicht verwijzen we je door naar het coronaplan.

Registratieplicht

Op elke activiteit van WiNA geldt er een algemene registratieplicht. Je kan jezelf hieronder makkelijk op aanwezig zetten voor activiteiten. Zo kunnen we achteraf in het geval van een besmetting, iedereen makkelijk contacteren. 14 dagen na afloop van de activiteit wordt deze lijst automatisch verwijderd.

Mondmaskers

In het algemeen geldt er een verplichting voor het dragen van mondmasker op WiNA activiteiten. Er kan hiervan afgeweken worden, binnen de grenzen van de actuele coronamaatregelen, maar dit zal dan op de pagina van het evenement specifiek worden gecommuniceerd.

WiNA verwacht dat de studenten zelf voor een mondmasker zorgen. Studenten die geen mondmasker hebben, kunnen een stoffen masker, met het WiNA schild op, aankopen voor 4 euro.

Handgel

Op alle activiteiten van WiNA zal er steeds handgel aanwezig zijn. Het gebruik hiervan is verplicht bij het binnenkomen en verlaten van een lokaal of het terrein waarop de activiteit plaatsvindt. Verder wordt er aangeraden op regelmatige basis de handen te ontsmetten met de handgel.

Richtlijnen specifiek per activiteit

Het praesidium kan steeds extra maatregelen nemen voor bepaalde activiteiten. Deze zullen dan gecommuniceerd worden op de pagina van het evenement.

Ledenlokaal (Grote Kelder)

Tot nader order blijft de Grote Kelder gesloten voor alle studenten.

Aanwezigheden

Hieronder kan je uw aanwezigheid registreren voor alle fysieke activiteiten die WiNA organiseert. Op elke activiteit zal het praesidium controleren of je op de aanwezigheidslijst staat. Externen (niet-leden) kunnen manueel toegevoegd worden op de activiteit zelf.

Gelieve in te loggen om uw aanwezigheden op te geven.

De aanwezigheden worden maximaal 14 dagen na afloop van de activiteit bijgehouden. Deze lijsten zijn enkel toegankelijk voor het praesidium en worden enkel met de UGent gedeeld. In het geval van besmetting zal WiNA de studenten verwittigen en de nodige informatie doorspelen aan hen. De contact tracing kan ook in samenwerking met de UGent plaatsvinden.

Wat te doen als je besmet bent?

Indien blijkt dat u besmet bent geraakt met COVID-19, vragen wij u om zo snel mogelijk ons hiervan op de hoogte te brengen. U kan hiervoor mailen naar praeses@wina-gent.be. Uw privacy zal steeds gewaarborgd worden. Enkel het hoogpraesidium zal op de hoogte gebracht worden van de identiteit van de besmette persoon. Het is niet aan WiNA om deze bekend te maken. Indien de persoon in kwestie anoniem wenst te blijven, dan respecteren we dat. In alle discretie zal iedereen die in contact gekomen is met een besmette persoon, op de hoogte gebracht worden door het hoogpraesidium.

Uiteraard moeten de studenten ook handelen volgens de richtlijnen van de UGent. Alle informatie kun u hier vinden.