Waarom praesidium worden?

  • Ben je geëngageerd om iets meer doen voor WiNA?
  • Heb je interesse of verfrissende ideeën voor een van onze functies?
  • Wil je graag veel medestudenten ontmoeten en deel uitmaken van een toffe vriendengroep?
  • Wil je geen enkel evenement van WiNA missen?
  • Wil je graag een hele hoop vaardigheden bijleren die ook goed op je CV staan?
  • Of wil je gewoonweg een hoop goede feestjes en evenementen organiseren?

Denk je nu: ja, dat is iets voor mij! Lees dan zeker hieronder verder voor meer info over onze vacatures, werking en verkiezingsprocedure.

Verkiezingen

Wanneer?

De verkiezingen gaan door op 3 mei 2021. Zet dit dus alvast in jullie agenda!


Verloop

Dit jaar verlopen de verkiezingen online. Het platform waarop deze plaatsvinden en om welk uur deze worden opengesteld en afgesloten, wordt later nog gecommuniceerd.


Je verkiesbaar stellen

Hoe stel je jezelf verkiesbaar:

  1. Zorg dat je aan de voorwaarden van je gewenste functie voldoet. De voorwaarden staan beschreven in de statuten en het intern huisregelement.
  2. Stuur je motivatiebrief en inschrijvingsbewijs door naar verkiezingen@wina-gent.be. Dit ten laatste tegen dinsdag 20 april 19u30.
  3. Kom naar de kiesvergadering op woensdag 21 april om 19u30. Aanwezig zijn op deze vergadering is voor elke kandidaat verplicht.
  4. De effectieve verkiezingen gaan door op maandag 3 mei.

Hier kan je de presentatie van het infomoment terugvinden. Alle voorwaarden, datums en praktische zaken van de verkiezingen worden daar ook nog eens opgelijst.


Vragen

Voor al je vragen in verband met de verkiezingen of kandidatuur, kan je altijd de kiescomissie bereiken via verkiezingen@wina-gent.be.

Functieomschrijvingen

Praeses

De praeses (voorzitter) is het hoofd van WiNA. Deze is eindverantwoordelijke voor alle activiteiten georganiseerd door de kring, zetelt in het FK en zit de vergaderingen voor. De voorzitter overziet ook de volledige werking van het praesidium en zorgt ervoor dat alles tijdig in orde wordt gebracht. De praeses, vice-praeses en quaestor vormen samen het Hoogpraesidium (bestuur) van WiNA Gent.


Vice-Praeses

De vice-praeses (ondervoorzitter) is verantwoordelijk voor vergaderverslagen, het jaarverslag en de ereleden. De vice-praeses noteert het verslag tijdens de vergaderingen en herwerkt dit achteraf tot een overzichtelijk document. Na hoogstens drie dagen moet dit gedeeld worden met de aanwezigen op de vergadering. Dit verslag wordt dan goedgekeurd op de volgende vergadering. De praesidiumvergadering en de Algemene Vergadering (AV) zijn compleet gescheiden van elkaar. Dit betekent dat verslagen van de AV worden goedgekeurd op de AV, en de verslagen van de praesidiumvergadering worden goedgekeurd op de praesidiumvergaderingen. Onder de taken van de vice-praeses hoort ook het maken van het jaarverslag. Dit verslag moet jaarlijks voor 10 februari ingediend worden bij de DSA. Het jaarverslag is een verslag van het voorbije kalenderjaar, dus van 1 januari tot 31 december, wat anders is dan een academiejaar of een werkjaar bij WiNA. Hierin komt een overzicht van een aantal activiteiten en aanvullende algemene informatie.


Quaestor

De quaestor (penningmeester) is de financieel verantwoordelijke van WiNA en is dus op de hoogte van elke cent die binnen en buiten gaat. De grootste taken van de quaestor bestaan uit het opstellen van de begroting, het bijhouden van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening. Voor de rest is deze persoon verantwoordelijk voor de bankrekening, het opstellen en betalen van facturen, het beheren van de kassa's op evenementen... Als penningmeester vorm je samen met de praeses en de vice-praeses het bestuur van WiNA Gent VZW. Skills en eigenschappen die als quaestor van pas komen zijn: nauwkeurig en net te werk gaan en werken met Excel/Google Spreadsheets.


IT

Als eerste instantie zorgt de IT dat de site geüpdatet blijft, dit gaat van uitzicht tot functionaliteit. Deze zorgt ook dat andere praesidiumleden de nodige permissies krijgen op de site. Van de IT wordt er ook verwacht dat deze de servers beheren. Dit kan een nieuwe site configureren zijn, een geüpdatete site deployen, backups instellen voor de verschillende servers, etc. De IT zorgt er ook voor dat alle DNS records in orde staan. De IT heeft dan ook de volle verantwoordelijkheid voor de verschillende WiNA servers en de verschillende sites.


Feest

Iedereen houdt wel van een goed feestje! Daarom ben je als feest onmisbaar in de WiNA. Ongeveer 4 à 5 keer per semester tover je een doordeweekse clubavond om in een speciale feestavond. Een zekere dosis organisatorische skills en creativiteit kunnen je hierbij helpen. Er zijn een aantal feestactiviteiten die jaarlijks terugkomen (zoals de cocktailavond, de Kasteelavond, enz.), maar hierin kan je je zeker uitleven en daarnaast kan je ook zelf iets op poten zetten. De grootste activiteit die je moet organiseren is het galabal. Je kan hiervoor (samen met je mede-feest) worden bijgestaan door het galabalcomité.

Twee vacatures

Sport

De sportpraeses is verantwoordelijk voor alle sportactiviteiten van de WiNA. De plicht van de sportpraeses is dat WiNA het zo goed mogelijk doet op IFK's, IFT, Sporttornooi der Wetenschappen, 12-urenloop enz. Ook organiseert deze sportactiviteiten voor winezen. Het is dan ook de bedoeling dat deze altijd aanwezig is op alle eerdergenoemde evenementen.

Twee vacatures

Cultuur

De eerste taak van de cultuur is het opstellen van het quizcomité. Dit is namelijk zijn grootste evenement en zonder goed quizcomité zal er heel (tot zelfs té) veel op zijn eigen schouders belanden. Daarnaast organiseert de cultuur ook allerlei side-activities zoals onder andere: karting, lasershoot, karaoke-avond, spelletjesavond,... Ook kan de cultuur zijn creativiteit uiten door eens een heel nieuwe activiteit te bedenken, zoals naar een lezing gaan van Lieven Scheire of een cultureel boottochtje organiseren, de keuze ligt volledig in zijn handen (en deze van de penning natuurlijk die het budget moet goedkeuren). Kort samengevat: heb je wildse ideeën? Kom dan zeker op voor cultuur!


Scriptor

Als scriptor is het jouw taak om 't Strakske te maken. In totaal zijn er 5 "unieke" Strakskes, waarbij de inhoud helemaal in jouw handen ligt. Verder ligt ook de invulling een beetje in jouw handen. Dit jaar werd er gewerkt met een redactie, deze zorgde voor de cover en enkele artikels, waardoor het als scriptor minder moeite is om voor iedere editie toffe artikels te zoeken. Natuurlijk zal je bijna altijd zelf nog wat extra inhoud moeten creeeren, maar de taak is zo toch al verlicht. Naast de artikels moet je er ook voor zorgen dat de verslagen van de verscheidene praesidiumleden compleet zijn. Wees dus niet bang om een beetje te zagen! Na het vergaren van de inhoud moet je ook de lay-out nog verzorgen en passende afbeeldingen invoegen. Dit vraagt wel wat tijd maar is een leuke bezigheid. De LaTeX-template is ook zeer duidelijk dus dit zou ook geen problemen mogen geven. Naast de 5 unieke Strakskes is er ook nog het Infostrakske. Het belangrijkste hierbij is de inhoud goed controleren op eventuele wijzigingen. Dit kan gaan over de opleidingen, het on-campus leven of nog allerlei andere zaken.


PR-Extern

Als PR-Extern is het natuurlijk de bedoeling om sponsors bijeen te zoeken. Uiteraard begin je niet van nul, aangezien je voorgangers ook reeds goede relaties aangingen met verschillende bedrijven. De eerste taak van de PR-Extern begint dan ook in de examenperiode van juni. Dan contacteer je best al eens de bedrijven die het afgelopen jaar een contract aangingen met de vraag of zij dit contract willen verlengen voor een volgend academiejaar. Waarom zo vroeg beginnen? Sommigen nemen hun tijd om te antwoorden. Doorheen het jaar is het dan vooral uitkijken naar nieuwe sponsors. Ook zorg je ervoor dat vacatures online komen te staan, promo voor events van bedrijven etc. Dan ben je ook verantwoordelijk om deftige prijzen te zoeken voor de jaarlijkse quiz van WiNA. Begin daar zo vroeg mogelijk mee, want dit blijkt een hele opgave. Als laatste zoek je ook naar sponsors voor het galabal.


PR-Intern

Als PR Intern sta je in voor verschillende zaken. Het eerste wat je wekelijkse routine wordt, is het online zetten van de weekmeel. Hierin schematiseer je alle activiteiten die WiNA in die bepaalde week plant en voeg je eventueel een persoonlijke toets toe. Ten tweede zorg je voor de foto's op (speciale) clubavonden en sta je in voor de posts op de WiNA instagram. Probeer om hele lelijke foto's niet online te zetten, want je zal sowieso de vraag krijgen om deze offline te halen. Als laatste ben je verantwoordelijk om onze publiciteit in S9 te verzorgen. Je hangt dus elke week affiches op bij o.a. A0 en beschadigt geen affiches van andere verenigingen. Ook belangrijk: spring voorzichtig om met de WiNA camera en laat deze ten alle tijde in de kleine kelder achter.


Cursus

Als cursus is je taak het op tijd bestellen van boeken en cursussen voor alle jaren van de drie WiNA-richtingen. Hiervoor werkt je samen met de vele proffen en met de Standaard Boekhandel, voornamelijk via e-mail. Tweemaal per jaar in het begin van het semester worden de boeken en cursussen geleverd in het cursuskot aan de ingang van S9, van daaruit organiseer je dan de verkoop. Andere verantwoordelijkheden van de cursus zijn o.a. het printen en verdelen van de lidkaarten, het organiseren van de meter- en peteravond voor de eerstejaars, het verzamelen van examenopgaves voor de studiehulp en eventueel het verkopen van tickets voor grote evenementen zoals het galabal of de massacantus. Skills en eigenschappen die als cursus van pas komen zijn: werken met Excel/Google Spreadsheets, hoofdrekenen en een gezonde portie geduld.

Twee vacatures

Schachtentemmer

Als schachtentemmer draag je de verantwoordelijkheid om de volgende generatie Winezen op te leiden. In deze taak wordt de Schachtentemmer bijgestaan door het Doopcomité, dat bestaat uit maximaal 8 leden inclusief Schachtentemmer en Praeses. Het takenpakket van een Schachtentemmer is op te delen in 3 delen:

1. Eerstejaarsactiviteiten

In het begin van het academiejaar is het belangrijk om de eerstejaars en andere studenten die interesse hebben, kennis te laten maken met WiNA. Hiervoor is het belangrijk om een aantal activiteiten te organiseren zodat ze alle facetten van WiNA ontdekken.

2. Doop, ontgroening en schachten

De belangrijkste taak van de Schachtentemmer is samen met het Doopcomité het doop- en ontgroeningsproces organiseren. Dit zijn een aantal activiteiten, waaronder één of meerdere voordopen, de Doop, de Nadoop en de Ontgoening. Tussen de Doop en de Ontgroening organiseren de Schachtentemmer en het Doopcomité meerdere activiteiten met de schachten om de groepssfeer te versterken. De temmer en het DC zorgen ook dat alle schachten tegen de ontgroening klaar zijn om volwaardige commilitones te worden.

3. Cantussen

Tijdens cantussen is de Schachtentemmer ten allen tijde verantwoordelijk voor de schachten in de schachtenbak. Als de schachten zich niet gedragen tijdens de cantus wordt de schachtentemmer hier vaak ook voor gestraft. De Schachtentemmer kiest ook de thema's voor bepaalde cantussen en zorgt voor inkleding en attributen.