Praesidium

Manon Everaert

Manon Everaert

Praeses

De praeses is de woordvoerder en eindverantwoordelijke van WiNA. Hij/zij is, zoals men weleens zegt, de baas. Hij/zij zit de vergaderingen voor en leidt (met korte ei) de cantussen. Hij/zij is het gezicht van WiNA.
Robin Vande Vyver

Robin Vande Vyver

Vice-Praeses

De vice-praeses is de rechterhand van de praeses. Indien de praeses WiNA (tijdelijk) niet meer kan leiden dan is het haar/zijn beurt. Zij/Hij onderhoudt de contacten met de ereleden en noteert de verslagen op de vergadering.
Niels Van den Bossche

Niels Van den Bossche

Quaestor

De quaestor (ook wel penningmeester of schatbewaarder genoemd) beheert de financiën van WiNA. Hij/Zij is verantwoordelijk voor de bankrekening en moet elke vergadering een financieel verslag voorleggen.
Mathieu Coussens

Mathieu Coussens

IT

De IT houdt zich bezig met alle informatica-gerelateerde zaken binnen het praesidium.
Basile Van Weyenberg

Basile Van Weyenberg

Feest

De feestpraeses organiseert de fuiven en speciale clubavonden zoals bv. cocktailavond, pizza-avond, enz. Hij/Zij is ook verantwoordelijk voor de organisatie van ons spetterend galabal.
Wout Dewettinck

Wout Dewettinck

Feest

De feestpraeses organiseert de fuiven en speciale clubavonden zoals bv. cocktailavond, pizza-avond, enz. Hij/Zij is ook verantwoordelijk voor de organisatie van ons spetterend galabal.
Quentin Bouchez

Quentin Bouchez

Sport

De sportpraeses organiseert de sportactiviteiten en vertegenwoordigt WiNA bij het GUSB (Gents Universitair Sport Beheer). Sportactiviteiten mogen ruim geïnterpreteerd worden: bierbowling, kicker, en andere cafésporten horen daar ook bij.
Sander Verdonck

Sander Verdonck

Cultuur

De cultuurpraeses organiseert de cultuuractiviteiten: de filmavonden, museum-, concert- en theaterbezoeken, enz...
Maxime Deforche

Maxime Deforche

Scriptor

De scriptor stelt ons clubblad 't Strakske samen. Hij/Zij is verantwoordelijk voor de samenstelling en de verspreiding van onze eigenste zoveel-maandelijkse WiNA bijbel.
Kobe Bleuzé

Kobe Bleuzé

PR Extern

PR is de welbekende afkorting van public relations. Extern slaat op het feit dat deze persoon de contacten onderhoudt met externe sponsors, die hij/zij ook zelf bij mekaar zoekt. Hij/Zij is ook de verantwoordelijke voor de jobbeurs.

Jitse Willaert

PR Intern

PR is de welbekende afkorting van public relations. Intern slaat op het feit dat deze persoon interne reclame onderhoudt met de leden. Deze persoon hangt de affiches van WiNA op, maakt reclame via de weekmeel, ...
Sibe Bleuzé

Sibe Bleuzé

Cursus

De cursuspraeses zorgt ervoor dat de cursussen van de professoren gekopieerd en verkocht worden. Hij/zij zorgt voor een wekelijkse permanentie en beheert het glazen kot.
Friedrich Vandenberghe

Friedrich Vandenberghe

Cursus

De cursuspraeses zorgt ervoor dat de cursussen van de professoren gekopieerd en verkocht worden. Hij/zij zorgt voor een wekelijkse permanentie en beheert het glazen kot.
Louie Desloover

Louie Desloover

Cursus

De cursuspraeses zorgt ervoor dat de cursussen van de professoren gekopieerd en verkocht worden. Hij/zij zorgt voor een wekelijkse permanentie en beheert het glazen kot.
Tippi Verhelle

Tippi Verhelle

Schachtentemmer

De schachtentemmer doopt en ontgroent de schachten (de eerstejaars). Hij/Zij is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar schachten en wordt door hen aangesproken met Meester. De temmer regelt steeds ook de zaal voor de cantussen.