Ereleden

Alle personen die met één van de WiNA-opleidingen verbonden zijn (professoren, assistenten, oud- studenten...) kunnen erelid worden van WiNA. Eventueel kunnen ook anderen erelid worden van WiNA, indien het praesidium hier zo over beslist. Studenten kunnen geen erelid worden, met uitzondering van pro-senioren van WiNA, studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen aan Europese instellingen voor hoger onderwijs, en doctoraatstudenten, of studenten al in het bezit van een master. Erelid is elke persoon die voldoet aan deze bepalingen en zijn/haar jaarlijkse erelidgeld heeft betaald. Het bedrag van het erelidgeld wordt door het praesidium vastgelegd voor de aanvang van het volgende academiejaar. Een erelid wordt ook automatisch lid van WiNA zonder bijkomend lidgeld te betalen.

Elke WiNA-Praeses wordt na voltooiing van zijn of haar praesesjaar levenslang erelid met hoogste rang zonder erelidgeld te hoeven betalen.

Indien je geïnteresseerd bent in erelidmaatschap, contacteer dan de .

Platina

David Vandorpe
Hendrik Van Maldeghem
Jonathan Peck
Jorg Wyckmans
Jules Van Damme
Manon Everaert
Mathieu Coussens
Nathan Steyaert
Niels De Graef
Robin Vandaele
Wouter Blokland

Goud

Sander Verdonck

Zilver

Christophe Ley
Emile Segers
Louie Desloover
Martijn Govers

Steunend

Benoît Tuybens
Christophe Detavernier
Freddy Callens
Jeffrey De Rycke
Joris Van der Jeugt
Marnix Van Daele
Philippe Smet
Tom De Medts
Yasser Deceukelier