Ereleden

Alle natuurlijke personen die een voldoende nauwe band hebben met één van de WiNA-opleidingen zoals daar zijn, doch niet beperkt tot professoren, assistenten, oud-studenten, kunnen erelid worden van WiNA. Eventueel kunnen ook anderen erelid worden van WiNA, indien de Algemene Vergadering hier zo over beslist. Studenten kunnen geen erelid worden, met uitzondering van vroegere voorzitters van WiNA, studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen aan Europese instellingen voor hoger onderwijs, en doctoraatstudenten, of studenten al in het bezit van een master. Erelid is elke persoon die voldoet aan deze bepalingen en zijn/haar jaarlijkse erelidgeld heeft betaald.

Elke Voorzitter van WiNA wordt na voltooiing van zijn of haar bestuursjaar levenslang erelid met hoogste rang zonder erelidgeld te hoeven betalen.

De ereleden verkrijgen noch rechten, noch plichten. Ze genieten wel de voordelen die aan het erelidmaatschap verbonden zijn.

Indien je geïnteresseerd bent in erelidmaatschap, contacteer dan de .

Steunend

Benoît Tuybens
Christophe Detavernier
Freddy Callens
Jeffrey De Rycke
Joris Van der Jeugt
Marnix Van Daele
Philippe Smet
Tom De Medts
Yasser Deceukelier

Zilver

Christophe Ley
Emile Segers
Louie Desloover
Martijn Govers

Goud

Sander Verdonck

Platina

David Vandorpe
Hendrik Van Maldeghem
Jonathan Peck
Jorg Wyckmans
Jules Van Damme
Manon Everaert
Mathieu Coussens
Nathan Steyaert
Niels De Graef
Robin Vandaele
Wouter Blokland