Ereleden

Ereleden

Een erelid is een lid van WiNA die geen student meer is. Het erelidgeld bedraagt €15 voor het steunend erelidmaatschap, €40 voor het zilveren erelidmaatschap, €75 voor het gouden erelidmaatschap en €120 voor het platina erelidmaatschap. Platina ereleden mogen gratis naar elke activiteit die WiNA zelf expliciet organiseert met een kostprijs onder de €13, Waaronder het galabal. Gouden ereleden mogen gratis naar 4 willekeurige activiteiten met kostprijs onder de €13 en naar het galabal. Zilveren ereleden krijgen enkel gratis toegang tot het galabal. Pro-senioren (voormalige praesessen) worden automatisch en gratis platina erelid het eerste jaar na hun functie, daarna blijven ze levenslang gouden erelid. Studenten kunnen geen erelid worden.

Indien je geïnteresseerd bent in erelidmaatschap, contacteer dan de .

Huidige Ereleden

Platina
David Vandorpe
Jules Van Damme
Nathan Steyaert
Robin Vandaele
Sander Vanhove
Goud
Bert Vandenbroucke
Jorg Wyckmans
Lucas Aerbeydt
Niels De Graef
Thomas Van Parys
Wouter Blokland