Ereleden

Ereleden

Een erelid is een lid van WiNA die geen student meer is. Het erelidgeld bedraagt €15 voor het steunend erelidmaatschap, €30 voor het zilveren erelidmaatschap, €60 voor het gouden erelidmaatschap en €100 voor het platina erelidmaatschap. Platina ereleden mogen gratis naar elke activiteit die WiNA zelf expliciet organiseert met een kostprijs onder de €13, Waaronder het galabal. Gouden ereleden mogen gratis naar 4 willekeurige activiteiten met kostprijs onder de €13 en naar het galabal. Zilveren ereleden krijgen enkel gratis toegang tot het galabal. Pro-senioren (voormalige praesessen) worden automatisch en gratis platina erelid het eerste jaar na hun functie, daarna blijven ze levenslang gouden erelid. Studenten kunnen geen erelid worden.

Indien je geïnteresseerd bent in erelidmaatschap, contacteer dan de .

Huidige Ereleden

Platina
Alexander Rogiers
David Vandorpe
Hendrik Van Maldeghem
Jasper Vandeweerdt
Lucas Aerbeydt
Robin Vandaele
Wouter Blokland
Goud
Jorg Wyckmans
Niels De Graef
Sam Adriaensen
Thomas Van Parys
Yvan Saeys
Zilver
An Dedulle
Christophe Ley
Jonathan Peck
Klaas Poelmans
Kwinten De Backer
Marjorie Decleir
Martijn Govers
Sarah Cornelis
Sven Breunig
Yasser Deceukelier
Steunend
Benoît Tuybens
Christophe Detavernier
Freddy Callens
Joris Van der Jeugt
Marnix Van Daele
Michiel de Witte
Peter Dawyndt
Philippe Smet
Tom De Medts