Ereleden

Alle natuurlijke personen die een voldoende nauwe band hebben met één van de WiNA-opleidingen zoals daar zijn, doch niet beperkt tot professoren, assistenten, oud-studenten, kunnen erelid worden van WiNA. Eventueel kunnen ook anderen erelid worden van WiNA, indien de Algemene Vergadering hier zo over beslist. Studenten kunnen geen erelid worden, met uitzondering van vroegere voorzitters van WiNA, studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen aan Europese instellingen voor hoger onderwijs, en doctoraatstudenten, of studenten al in het bezit van een master. Erelid is elke persoon die voldoet aan deze bepalingen en zijn/haar jaarlijkse erelidgeld heeft betaald.

Elke Voorzitter van WiNA wordt na voltooiing van zijn of haar bestuursjaar levenslang erelid met hoogste rang zonder erelidgeld te hoeven betalen.

De ereleden verkrijgen noch rechten, noch plichten. Ze genieten wel de voordelen die aan het erelidmaatschap verbonden zijn.

De prijzen voor erelid zijn als volgt:

  • Platina: €120
  • Goud: €75
  • Zilver: €40
  • Steunend: vanaf €15

Indien je geïnteresseerd bent in erelidmaatschap, contacteer dan de .

Steunend

Freddy Callens
Jolien Dendooven
Joris Van der Jeugt
Maarten Baes
Michiel De Witte
Philippe Smet
Sven Breunig
Yasser Deceukelier

Zilver

Clara Tanghe
Jeffrey De Rycke
Louie Desloover
Martijn Govers
Tom De Medts

Goud

Niels Van den Bossche

Platina

David Vandorpe
Hendrik Van Maldeghem
Jorg Wyckmans
Jules Van Damme
Manon Everaert
Mathieu Coussens
Nathan Steyaert
Robin Vandaele
Robin Vande Vyver
Sander Verdonck
Wouter Blokland
bert Vandenbroucke