10 december 2012

IFK Basketbal

WiNA overwin(ter)t niet alleen in het volleybal en mini-voetbal, maar ook in het basketbal. Hoezee!