15 februari 2011

Jeneveravond

Het tweede semester werd goed ingezet met een bonte verzameling jenevertjes.