5 oktober 2011

Openingsfuif

De Rector kleurde zwart en geel want WiNA hield haar jaarlijkse openingsfuif! Eerstejaartjes kregen een peter of meter, de DJ's draaiden goed door en de Winees zag dat het goed was.